Vår nya Plasma på väg in.

Nu utökar vi vår kapacitet och kan öka produktionen än mer.
Maskinen gör oss väldigt väl rustade för framtiden, med möjligheter att tillverka ännu större volymer och kortare leveranstider.
Nya Plasma

Comments are closed.